Menü Kapat

Genel Bilgi

GENEL BİLGİLER

Üniversite genel sekreteri, üniversite idari  teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.  Genel sekreter; 

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu  şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın  raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması  ve saklanmasını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararlarını  Üniversite’ye bağlı birimlere iletmek.
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre  öneride bulunmak.
 • Basın ve halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
 • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri  yapmak.

MİSYONUMUZ

Üniversitenin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayarak etkili bir performans yönetimi oluşturmak.

VİZYONUMUZ

 • Paydaşlarıyla karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içerisinde hızlı ve etkili    çözümler üretmek,
 • Kaynakları en iyi şekilde kullanmak,
 • Çalışanların, öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olmak,
 • Hesap verme sorumluluğuna ve çalışma etiğine, öngörülebilir, katılımcı ve şeffaflığa dayalı iyi bir yönetişim sistemi kurmak,  
 • Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek.